Zayer golvfräs

Zayer golvfräs
Arbetsyta: 6000x2500x1250
Maxvikt: 25 ton

IMG_7335