Policy

ARBETSMILJÖ/SÄKERHET

Vi ska i vårt dagliga arbete alltid ha högsta prioritet på vår arbetsmiljö, vilket innebär:

 • Att vi inte använder arbetsmetoder och material där risk för ohälsa och personskador finns.
 • Att vi alltid använder föreskriven skyddsutrustning och följer överenskomna regler och instruktioner.
 • Att vi kontinuerligt arbetar med riskbedömningar inom vårt verksamhetsområde.

MILJÖ

Vi ska minimera vårt avtryck på miljön så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomisk försvarbart.

Det ska ske genom att vi arbetar med att minska vår miljöpåverkan inom ett antal huvudområden:

 • Energiförbrukning
 • Transporter
 • Vi ska sträva efter att överträffa de krav som lagstiftningen ställer på oss.
 • Vi ska arbeta förebyggande genom att arbeta med ständiga förbättringar.
 • Vi ska arbeta efter att våra samarbetspartners behandlar miljöfrågor i enighet med våra krav.

KVALITET

 • Vi ska vara en kvalitetsledande totalentreprenör av svetsade konstruktioner.
 • Vi ska baserat på interna och externa mätningar ständigt förbättra våra produkter och processer.
 • Kundernas behov ska styra vårt kvalitetsarbete från första kontakt till färdigt projekt.

Patrick Sandberg, VD